Giới Thiệu

Bằng việc tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh các phong trào hành động của tuổi trẻ, đề ra chiến lược phát triển đến năm 2020, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đang nỗ lực thực hiện mục tiêu xây dựng thanh niên Cần Thơ trở thành con người mới trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục

Thực hiện nhiệm vụ công tác này, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

Thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ, hái hoa dân chủ, toạ đàm; thi tìm hiểu, nói chuyện thời sự, các diễn đàn thanh niên như: "Tháng thanh niên và hành động của tuổi trẻ", "Công tác tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới", "Tuổi trẻ công an nhân dân với 6 điều Bác Hồ dạy",... các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã triển khai, quán triệt sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đưa nghị quyết đại hội đoàn các cấp đến với đông đảo đoàn viên, thanh niên thành phố. Bên cạnh đó, thông qua các diễn đàn "Tầm nhìn thế kỷ", "Tuổi trẻ sống đẹp", "Cưới tiết kiệm", các cuộc vận động lớn như: "Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư",... Thành đoàn thành phố Cần Thơ đã giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống nhằm xây dựng nếp sống văn hoá trong đoàn viên, thanh niên.

Nhân dịp các ngày lịch sử và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, các cấp bộ đoàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức đồng bộ nhiều loại hình sinh hoạt đa dạng, phong phú và thiết thực như: cuộc thi Âm vang Điện Biên, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Tiểu đoàn Tây Đô (1964 - 2004), 30 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975 - 2005),... Các cuộc thi, các cuộc vận động đã thu hút hàng trăm nghìn lượt đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia, góp phần chuyển biến tư tưởng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Ngoài ra, các cuộc vận động của đoàn thanh niên nhằm thực hiện công tác hậu phương quân đội; phong trào ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt; ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng nhà tình thương cho hộ nông dân nghèo, cán bộ đoàn khó khăn,... đã giáo dục cho đoàn viên, thanh niên tinh thần tương thân, tương ái, đạo lý "uống nước, nhớ nguồn", trách nhiệm của người công dân trong chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đẩy mạnh các phong trào hành động của tuổi trẻ

Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ đã đạt được nhiều thành công trong việc phát động các phong trào hành động tuổi trẻ. Đặc biệt, từ khi Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (ngày 1-1-2004), công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên thành phố càng trở nên sôi động. Hoạt động của đoàn được đổi mới về phong cách, lề lối làm việc: từ ý tưởng, suy nghĩ đến những nỗ lực vượt khó, phát huy trí tuệ cá nhân, tập thể để không đi theo lối mòn.

Năm 2005 được thành phố Cần Thơ xác định là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng trật tự đô thị. Tham gia thực hiện nhiệm vụ này, các cấp bộ đoàn thành phố đã xây dựng các nội dung hành động một cách rõ ràng, khoa học như: phối hợp với Sở Nội vụ Cần Thơ triển khai thực hiện chương trình "Thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp" đến 100% cán bộ đoàn chủ chốt các cấp; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; triển khai các chủ trương của đoàn về thực hành tiết kiệm, chống xa hoa, lãng phí,... Đối với nhiệm vụ tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, Thành đoàn Cần Thơ phát động và triển khai hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ"; tham gia thực hiện tốt và đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu nông thôn trong dự án "Thanh niên xây dựng cầu nông thôn thay thế cầu khỉ" tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố,... Ngoài ra, Thành đoàn còn phối hợp với Công an Cần Thơ, Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Cần Thơ trong các hoạt động giáo dục về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống các tệ nạn xã hội; thực hiện tốt ngày thứ 7 và ngày chủ nhật tình nguyện vì môi trường "xanh - sạch - đẹp" tại các cơ quan, trường học, ký túc xá,...

Bên cạnh đó, hưởng ứng các phong trào lớn do Trung ương đoàn phát động "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước", tiếp đến là phong trào "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ đã đoàn kết, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên đem hết tài năng, sức trẻ thi đua học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng giàu đẹp. Theo đó, các cấp bộ đoàn của thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm khuyến khích, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đoàn viên, thanh niên lập nghiệp với nhiều hình thức như: chuyển giao vốn, khoa học - kỹ thuật; đảm nhận dịch vụ sản xuất; phát triển các ngành nghề mới, tổ chức các tổ trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội nông thôn,... Đặc biệt, Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên (thuộc Thành đoàn), các câu lạc bộ hướng nghiệp,... đã phát huy vai trò đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên.

Chiến lược phát triển đến năm 2010

Chiếm 28,83% dân số toàn thành phố, đoàn viên, thanh niên Cần Thơ là nguồn lực trẻ, khoẻ, xung kích trên các lĩnh vực, góp phần đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Để phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong thời kỳ mới, Thành đoàn Cần Thơ đã đề ra chiến lược phát triển đến năm 2020, bao gồm:

1) Nâng cao trình độ nhận thức lý luận chính trị, ý thức trách nhiệm xây dựng phẩm chất đạo đức và nếp sống đẹp trong thanh niên.

2) Nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp cho thanh niên.

3) Giảm tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm trong thanh niên, từng bước nâng cao thu nhập cho các đối tượng thanh niên.

4) Nâng cao sức khoẻ, đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hoá và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tình trạng phạm pháp trong thanh niên.

5) Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Bên cạnh đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn thanh niên thành phố Cần Thơ phải phong phú, thiết thực, thoáng hơn, không nhất thiết đoàn viên, thanh niên chỉ được sinh hoạt ở một nơi. Đoàn viên ở nông thôn ra đô thị có thể gắn với tổ chức đoàn ở khu công nghiệp, ở địa bàn tạm trú nhằm giúp đoàn viên, thanh niên vừa có thể sinh hoạt ở địa phương, vừa đi làm việc ở nơi khác. Tóm lại, giao việc, chọn việc, đánh giá đoàn viên, thanh niên phải trên cơ sở ý thức rèn luyện về đạo đức, kỷ luật và hiệu quả việc làm của họ để quyết định chất lượng đoàn viên.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố, sự dìu dắt của Thành đoàn Cần Thơ, thế hệ trẻ thành phố Cần Thơ sẽ phát huy năng lực và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn xung kích, sáng tạo và có những đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng