PDF.InEmail

BAN BIÊN TẬP WEBSITE VÀ BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

1. Đào Chí Nghĩa

Phó Bí thư thường trực 

Trưởng Ban

Phụ trách chung

2. Trương Thanh Tùng

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 Phó Trưởng ban

(Phụ trách Website)

3. Nguyễn Bé Như

Chuyên viên Ban Tuyên giáo

Phó Trưởng ban

(Phụ trách Bản tin)

4. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chuyên viên Văn Phòng

Thành viên

5. 04 Công tác viên

do Ban Tuyên giáo Thành Đoàn lựa chọn

Thành viên
   

 

 

 

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng