Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2015

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10/2015

 1. Tải file dạng pdf

 2. Tải file dạng ppt

BTG

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng