PDF.InEmail

BAN TUYÊN GIÁO

Ban Tuyên giáo Thành Đoàn do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập, có con dấu riêng để giao dịch công tác và thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành Đoàn giao cho. Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Nhóm Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương, đường lối-chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị-tư tưởng và văn hóa cho thanh, thiếu niên trong toàn Đoàn bộ.

Nhân sự Ban Tuyên giáo

 

- Họ và tên: ĐÀO CHÍ NGHĨA 

- Năm sinh: 1982 

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo  

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 - Điện thoại: 0982.119.282

 

 

- Họ và tên: TRƯƠNG THANH TÙNG

- Năm sinh: 1985

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  - Điện thoại: 0939.262.762

 

- Họ và tên: NGUYỄN BÉ NHƯ

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 - Điện thoại: 0945.695.930

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng