PDF.InEmail

BAN TỔ CHỨC

Ban Tổ chức Thành Đoàn do Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ quyết định thành lập, có con dấu riêng để giao dịch công tác và thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành Đoàn giao cho. Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Nhóm Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn các công tác về tổ chức – xây dựng Đoàn và tổ chức, cán bộ của cơ quan Thành Đoàn. Là cơ quan chuyên môn, chịu trách nhiệm tổ chức lý luận và thực hiện các nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng Đoàn và tổ chức cán bộ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Nhóm Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn về các công tác Đối ngoại thanh niên, phát triển - hợp tác Quốc tế thanh niên trong toàn Đoàn bộ.

Nhân sự Ban Tổ chức

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁNH DIỆU

- Năm sinh: 1982 

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

- Họ và tên: ĐẶNG HẢI ĐĂNG

- Năm sinh: 1988

- Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tổ chức

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng