PDF.InEmail

BAN KIỂM TRA

Ban Kiểm tra Thành Đoàn do Ban Thường vụ Thành Đoàn quyết định thành lập, có con dấu riêng để giao dịch công tác và thực hiện nhiệm vụ được Ban Thường vụ Thành Đoàn giao cho. Là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Thành Đoàn, trực tiếp là Nhóm Thường trực, Ban Thường vụ Thành Đoàn trong công tác kiểm tra - giám sát của Đoàn.Là cơ quan thường trực của Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn.

Nhân sự Ban Kiểm tra

- Họ và tên: HUỲNH TRẦN THANH TRÚC

- Năm sinh: 1984

- Chức vụ: Chuyên viên

- Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng