Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 Cụm thi đua các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Hậu

Sáng ngày 27/11/2015, Tại tỉnh Hậu Giang, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, cụm thi đua các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Hậu. Đến dự, có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn Trung ương Đoàn và gần 50 đại biểu đại diện cho 07 tỉnh, thành Đoàn trong cụm thi đua Đồng bằng Sông Hậu.

Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu chỉ đạo tại hội ngh

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Tạo – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang đã đánh giá rất cao vai trò của tổ chức Đoàn tham gia vào quá trình xây dựng Đảng, đặc biệt là dịp Đại hội đại biểu Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo, thảo luận về “Trực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên và sinh hoạt Đoàn địa bàn dân cư” của các tỉnh thành đồng bằng Sông Hậu và đưa ra một số giải pháp để “Nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư” bao gồm: rộng mô hình 03 Chi (Chi bộ - Chi Hội Cưu Chiến binh – Chi đoàn), Chi đoàn “04 chủ động”, phát triển các CLB đội nhóm sở thích của thanh niên, thành lập các CLB Thủ lĩnh thanh niên, CLB Bí thư Chi đoàn, phát hiện và nhân rộng các mô hình làm ăn kinh tế có hiệu quả giúp cho thanh niên lập nghiệp, giúp thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vây hỗ trợ cho thanh niên, đổi mới phương thức sinh hoạt lệ Chi đoàn sao cho phong phú, phù hợp với từng đối tượng, tăng cường công tác giao lưu kết nghĩa các đơn vị để tạo nguồn lực cho đơn vị, ….

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, đánh giá rất cao công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới của các tỉnh thành đồng bằng Sông Hậu trong thời gian qua có chú trọng “chất lượng, hơn số lượng”. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tới cần tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn địa bàn dân cư, phát triển tổ chức Đoàn tại các Doanh nghiệp ngoài nhà nước, cụ thể: phải có kế hoạch khảo sát thực trạng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong hai đối tượng này, giao các ban chuyên môn Trung ương Đoàn thiết kế sổ tay (cẩm nang) Bí thư Chi đoàn, nghiên cứu và nhân rộng mô hình 03 Chi (Chi bộ - Chi Hội Cưu Chiến binh – Chi đoàn) ra khắp toàn quốc, duy trì Chi đoàn “04 chủ động” trong tổ chức Đoàn, mỗi tỉnh, thành Đoàn phải có kế hoạch, đề án cụ thể hóa, phù hợp với từng địa phương đơn vị nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư. Xác định, đó là nhiệm vụ “sống còn” của tổ chức Đoàn.

Trong năm 2016, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các tỉnh thành đoàn tập trung xây dựng các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chương trình hành động theo Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030; Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào hành động cách mạng cần phát triển về quy mô, đi vào chiều sâu, tạo sức lan toả rộng trong thanh niên, đồng thời phải đảm bảo tính thiết thực và bền vững của mỗi phong trào. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn tập trung vào xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, vì đây là nhiệm vụ chính trị của các ủy Đảng, chính quyền, qua đó tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Về công tác tổ chức, tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phân công cụ thể đồng chí phụ trách phát triển công tác Đoàn tại các Doanh nghiệp ngoài nhà nước, nâng cáo chất lượng sinh hoạt Đoàn tại địa bàn dân cư,…

Tin, ảnh: Lâm Tân

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng