Luật thanh niên - 6 bài học lý luận

Bộ công cụ phục vụ giảng dạy học tập 6 bài lý luận chính trị

Thứ tư, 30 Tháng 4 2014 01:44

PHIM BÀI GIẢNG 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - TẬP 1

 

Đọc thêm...

 

6 Chuyên đề Lý luận chính trị

Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 22:04

Chuyên đề 1

CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Xem chi tiết: 

Đọc thêm...

 

Luật Thanh Niên

Thứ hai, 01 Tháng 4 2013 17:59

Luật Thanh niên đã chính thức được Chủ tịch nước công bố trong buổi họp báo ngày 22/12/2005. Luật ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc ban hành các chính sách, cơ chế liên quan tới thanh niên.

Luật Thanh niên “nhằm thể chế hoá quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và công tác thanh niên, cụ thể hoá Hiến pháp nhằm tăng cường chăm lo giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện thanh niên, bảo vệ thanh niên trước tác động của những hiện tượng tiêu cực... ” - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM Đào Ngọc Dung khẳng định.

Đọc thêm...

 

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng