Chương Trình

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Chương trình số: 15- CTr/TĐTN-VP ngày 18/3/2016 về công tác Đoàn và phong trào TTN quý II năm 2016

Chương trình hành động số: 16-CT/TĐTN-BTG  ngày 18/3/2016 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ Lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chương trình số 13 -CTr/TĐTN-VP ngày 12/01/2016 Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016

Chương trình Số: 14-Tr/TĐTN-VP, ngày 15/01/2016 công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I năm 2016

Chương trình số 10 CTr/TĐTN-VP về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015

Chương trình, Quy chế, Phân công nhiệm vụ Ủy Ban Kiểm tra Thành Đoàn Cần Thơ, nhiệm kỳ 2012 - 2017

 

Chương trình Số: 08 CTr/TĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng cuối năm 2014

Hướng dẫn dẫn số 02–HD/TNTH  về khen thưởng Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2013-2014

Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý II năm 2014

Trang 1 trong tổng số 3

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng