Báo Cáo

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Báo cáo Số: 220 -BC/TĐTN-VP về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2016

Báo cáo Số 188 -BC/TĐTN-VP ngày 18/9/2015 Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 09 tháng đầu năm 2015

Báo cáo Số  186 -BC/TĐTN-VP ngày 10/9/2015 Công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 9 phương hướng tháng 10 năm 2015

Báo cáo số 176 -BC/TĐTN-VP công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 7/2015 phương hướng tháng 8/2015

Báo cáo số 166 BC/TĐTN-ĐKTHTN công tác phòng chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và mua bán người 06 tháng đầu năm 2015

Báo cáo số 145 công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 01/2015 phương hướng tháng 02/2015

Báo cáo Số 134 - BC/TĐTN-VPKết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng 11,Phương hướng tháng 12 năm 2014

Báo cao số 132-BC/TĐTN-BKT kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn"

Báo cáo số 01 BC/HĐĐ  Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2013 - 2014

Báo cáo số 125-BC/TĐTN-BKT công tác triển khai Quyết định 217 về giám sát, phản biện xã hội, Quyết định 218 về góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Trang 1 trong tổng số 4

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng