Hướng Dẫn

Tài liệuNgày tháng được thêm

Thứ tự bởi : tên | thời gian | lần xem [ lớn ]

Hướng dẫn số: 59 HD/TĐTN-VP ngày 30/3/2016 về công tác thi đua khen thưởng năm 2016

Hướng dẫn số 58-HD/TĐTN-BTG ngày 24/2/2016 về công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)

Hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-BKT ngày 24/2/2016 về đăng ký một số nội dung trọng tâm về "Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn" năm 2016

Hướng dẫn số: 56-HD/TĐTN-BTG Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016

Hướng dẫn Số: 55-HD/TĐTN-BTG Công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hướng dẫn số 53-HD/TĐTN-BKT về tuyên truyền thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Đoàn bộ thành phố Cần Thơ

Hướng dẫn số: 52 HD/VP về chế độ thông tin báo cáo, hội họp trong hệ thống Đoàn bộ năm 2016

Hướng dẫn Số: 50 - HD/ TĐTN - BTC ngày 18/01/2016 về Đoàn viên sinh hoạt Đoàn tại nơi cư trú 2016          

Hướng dẫn Số: 49 HD/ TĐTN - BTC ngày 10/12/2015 về Kết nạp đoàn viên mới “ Lớp đoàn viên 85 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn Số: 05 HD/UBH về việc tổ chức diễn đàn gắn với Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Trang 1 trong tổng số 9

BẢN TIN TUỔI TRẺ TÂY ĐÔ

Trung Ương Đoàn

Đại học Cần Thơ


Dân Chính Đảng

Doanh nghiệp

Ninh Kiều

Cái Răng